Ruurd erfgoedsoftware - Museum

Ruurd Wiersma Hs zomerwand

Telapas Software
Mounewei 11
9111 HB Burdaard

T 0519 33 29 20

Ruurd clusters

Links

Relationeel Universeel Uitleen-, Registratie- en Documentatiesysteem
voor erfgoedinstellingen

De Museumcluster binnen Ruurd biedt alle benodigde functies voor het collectie- en informatiebeheer in een museum. Centraal staat het collectiebeheer met de tabel Object. Daar omheen staan een aantal ondersteunende tabellen, zoals: Registers van inkomende en uitgaande stukken, Beeldmateriaal, Personen, Instellingen etc. Exposities, Contracten, Verzekeringspolissen, Taxatierapporten en Acties.

Informatie kan direct worden gezocht in de museumdatabase, maar ook via de Thesaurus. Met die Thesaurus wordt automatisch ook gezocht in de archief- en de bibliotheekdatabase. Dat geeft met n druk op de knop alle mogelijke informatie.

Collectieregistratie

Binnen Ruurd bestaat er n tabel objecten. Hierin staan zowel de eigen objecten, die al dan niet tot de collectie behoren, als objecten in bruikleen. Ook de gegevens van afgestoten objecten blijven in principe aanwezig.
In bruikleen gegeven objecten en objecten die niet tot de collectie behoren, ook de afgestoten objecten, worden op het scherm in een afwijkende kleur getoond.

Alle objecten krijgen een eigen uniek inventarisnummer, bij de objecten in bruikleen kan tevens het originele inventarisnummer worden vastgelegd.

Objecten kunnen worden ingedeeld in collecties en deelcollecties, onafhankelijk van het inventarisnummer. Een object kan uit deelobjecten bestaan (met ieder een eigen inventarisnummer) en/of uit onderdelen (zonder eigen inventarisnummer). Per object kan een historie worden bijgehouden van de interne en externe plaatsingen.

In- en uitleenadministratie

Het programma voorziet in een uitgebreide administratie voor het in- en uitlenen van objecten, inclusief het signaleren van datumoverschrijdingen. Ontvangst- en afgiftebewijzen, contracten, etc kunnen geprint worden.

Soorten collecties

De lay-out van de schermen is afhankelijk van de soort collectie, binnen n database zijn verschillende schermen beschikbaar voor verschillende collecties.
In de huidige versie worden de volgende soorten collecties onderscheiden: kunst, cultuurhistorie, flora en fauna. Waar nodig kan dit zonder meerkosten worden uitgebreid.

MusIP rapportage

Het programma biedt de mogelijkheid om alle voor MusIP benodigde informatie vast te leggen. Op eenvoudige wijze kunnen de benodigde rapportages voor MusIP worden gegenereerd.

Standaard informatie

Ten behoeve van gegevensuitwisseling naar gemeenschappelijke databanken kunnen de relevante gegevens in XML worden gexporteerd.

Website

Met Ruurd kan zonder meerkosten de volledige inhoud voor een website worden gegenereerd. De objecten zijn via meerdere ingangen toegankelijk, o.a. per collectie, per expositie, per trefwoord, per vervaardiger en per betrokken familienaam of bedrijf/instelling.

Per object zijn er hyperlinks naar o.a. de vervaardiger, overige betrokkenen, trefwoorden, literatuur en archiefstukken. Fotogalerijen kunnen worden getoond per collectie, per vervaardiger, per expositie en per trefwoord.

Voorbeelden

  • Museum Ruurd Wiersma Hs
    Hier vindt u alleen de functies uit de museumcluster.
  • Biesboschmuseum.
    Hier vindt u alle mogelijkheden van Ruurd. Dit museum heeft namelijk een uitgebreide bibliotheek en een klein streekarchief. Alle informatie op deze website is met (automatisch gegenereerde) hyperlinks aan elkaar gekoppeld.