Ruurd erfgoedsoftware - Inleiding

Ruurd Wiersma HŻs zomerwand

Telapas Software
Mounewei 11
9111 HB Burdaard

T 0519 33 29 20

Ruurd clusters

Links

Relationeel Universeel Uitleen-, Registratie- en Documentatiesysteem
voor erfgoedinstellingen

Ruurd is een Windows informatiesysteem voor erfgoedinstellingen: musea en archiefdiensten. Daarnaast wordt het ook geschikt gemaakt voor kunstgalerieŽn en instellingen voor kunstuitleen.

Het systeem is gebouwd op een relationele database en bestaat uit de clusters Archief, Bibliotheek en Museum. Deze zijn onderling volledig geÔntegreerd alsmede via de centrale Thesaurus. Zie de gedetailleerde beschrijvingen via de knoppen in het cluster-menu.

De naam Ruurd is tevens ontleend aan de kunstschilder Ruurd Wiersma. Als beeldmerk gebruiken we bovenstaande afbeelding, een detail uit de 'zomerwand' in museum het Ruurd Wiersma HŻs te Burdaard.

Versies

Ruurd is als totaalsysteem ontworpen. Maar het staat de gebruiker vrij om alleen die delen te gebruiken, die voor zijn erfgoed-instelling relevant zijn. In de praktijk zullen meestal alle onderdelen wel gebruikt worden. De meeste musea hebben immers ook een bibliotheek en een archief; de meeste archieven hebben ook een bibliotheek en organiseren exposities of lenen materiaal uit voor exposities bij derden.

De volgende versies zijn leverbaar:

  • Museum mini (tot 750 objecten)
  • Museum onbeperkt;
  • Bibliotheek;
  • Museum + Bibliotheek;
  • Archief + Bibliotheek;
  • Totaal (Museum + Archief + Bibliotheek).
   Licenties per werkstation

Ruurd kan bij kleine instellingen op een enkele PC worden gebruikt, met de volledige functionaliteit. Bij grotere instellingen kan het in een netwerk functioneren op een onbeperkt aantal werkstations.

Geleidelijke invoering

Omdat het invoeren van gegevens een zeer tijdrovende zaak is, biedt het programma de mogelijkheid om de gegevens geleidelijk in te voeren, met een toenemende graad van detaillering. Daarbij kunnen de voorlopige gegevens al in een vroeg stadium aan het publiek worden getoond.

Internet - Intranet

Zonder extra kosten kan met Ruurd een volledige Intranet website worden gegenereerd o.a. ten behoeve van bezoekers. Op die website vindt u de belangrijkste relaties uit de database terug in de vorm van hyperlinks tussen de gegenereerde html-pagina's. Tevens wordt er een volledige thesaurus gegenereerd.

Gelet op het statische karakter van de informatie en de dalende kosten voor "web hosting" is gekozen om gebruik te maken van gegenereerde html-pagina's. Dit werkt sneller, geeft meer mogelijkheden voor hyperlinks en maakt de informatie toegankelijk voor alle zoekmachines, zoals Google.

De html-pagina's van de gegenereerde Intranet website zijn eenvoudig door uw webmaster te integreren in uw eigen website op Internet. Met behulp van "cascading style sheets" zijn die pagina's snel aan te passen aan uw eigen huisstijl.

Copyright © 2003-2008

Ruurd is een product van Telapas Software te Burdaard. Flexpoint is een product van Pointware Automatisering BV te Bavel. Alle rechten voorbehouden.

Flexibiliteit

Ruurd kan eenvoudig worden aangepast aan de informatiebehoefte van verschillende gebruikersgroepen d.m.v. rechten per tabel en per kolom. De schermen worden dynamisch opgebouwd, waardoor alleen de noodzakelijke velden worden getoond en het mogelijk is om schermen samen te stellen naar de aard van een collectie.

   Zelf aanpassen

De systeembeheerder onder de gebruikers heeft veel mogelijkheden om het programma aan te passen aan de eisen en wensen binnen de organisatie. Met de ingebouwde functie voor rapportdefinities kunnen zelf rapporten worden samengesteld.

   Zelf uitbreiden

De belangrijkste objecten in museum, archief en bibliotheek kunnen worden gekoppeld aan termen in de thesaurus en aan personen, bedrijven en instellingen. Dit biedt de mogelijkheid om alle gewenste informatie over die objecten vast te leggen, zonder het programma aan te laten passen. Met de termen uit de thesaurus worden facetten van die objecten beschreven. Die facetten kunnen onbeperkt door de gebruiker worden toegevoegd. Personen, bedrijven en instellingen worden met die objecten gekoppeld via vermeldingen. In die vermeldingen kan de gebruiker zelf de soort vermelding bepalen.

   Maatwerk

Dankzij de krachtige functies van Flexpoint is eventueel maatwerk zeer snel en tegen lage kosten te realiseren.

Technische realisatie

Ruurd is gemaakt met moderne software en maakt gebruik van een relationele database. Die software maakte het mogelijk om een zeer compleet systeem sneller en dus goedkoper te bouwen en te onderhouden dan concurrerende systemen. Die relationele database staat garant voor een betere kwaliteit van de informatie en voor flexibiliteit bij de informatieverstrekking Ruurd is gebouwd op basis van Flexpoint-software, dat zijn sporen ruimschoots heeft verdiend in de industriŽle automatisering. Flexpoint maakt naar keuze gebruik van de standaard in Windows aanwezige MS-Jet database, van SQL Server of van Oracle.

Open systeem

De Ruurd database is gebouwd met standaard databasesoftware. Daardoor kunnen de gegevens eventueel ook buiten Ruurd om worden benaderd door andere programma's. Zeker bij instellingen met een eigen automatiseringsafdeling geeft dat de mogelijkheid om zelf koppelingen met andere applicaties te realiseren.

Het gebruik van standaard databasesoftware waarborgt tevens de continuÔteit van uw bedrijfsvoering. Uw gegevens in de database blijven immers altijd beschikbaar, ook na het eventueel beŽindigen van uw licentieovereenkomst.