Ruurd erfgoedsoftware - Bibliotheek

Ruurd Wiersma HŻs zomerwand

Telapas Software
Mounewei 11
9111 HB Burdaard

T 0519 33 29 20

Clusters

Links

Relationeel Universeel Uitleen-, Registratie- en Documentatiesysteem
voor erfgoedinstellingen

De Bibliotheekcluster binnen Ruurd is in principe een aanvulling op de Museum- en de Archiefcluster, maar kan ook zelfstandig worden toegepast. In de database kunnen gegevens over informatiedragers (boeken, multimedia, etc) worden vastgelegd op twee niveauís: titels en exemplaren. Deze gegevens zijn de basis voor zowel managementinformatie als publieksinformatie.

Informatie kan direct worden gezocht in de bibliotheekdatabase, maar ook via de Thesaurus. Met name voor musea zijn de relaties tussen objecten en informatiedragers van belang.

Zelfstandig te gebruiken

Hoewel niet primair ontwikkeld voor bibliotheken, is de bibliotheekcluster zo uitgebreid, dat Ruurd ook in (bedrijfs-) bibliotheken toepasbaar is.

Bezoekers

Het bezoekersdeel omvat een bezoekersregistratie en een aanvraag- en uitleensysteem. Dit is uit te breiden met een pasjessysteem voor de identificatie van de bezoeker bij de receptie en bij de werkstations.

Website

Met Ruurd kan de volledige inhoud voor een website worden gegenereerd. De informatie is via meerdere ingangen toegankelijk, o.a. per collectie en titel, per auteur, per SISO-code en per trefwoord.
Per object zijn er hyperlinks naar o.a. de betrokkenen, de collectie, de SISO-code, de trefwoorden, beschreven objecten, beschreven panden en beschreven archiefstukken.

Voorbeelden

  • Streekarchivariaat Noordoost-Friesland
    Het volledige archief en de bibliotheek zijn hier met Ruurd ontsloten. De stijl is aangepast aan de huisstijl van de website.
  • Biesboschmuseum.
    Hier vindt u alle mogelijkheden van Ruurd. Dit museum heeft namelijk een uitgebreide bibliotheek en een klein streekarchief. Alle informatie op deze website is met (automatisch gegenereerde) hyperlinks aan elkaar gekoppeld.
  • Binnenkort verwacht:
    - Streekarchief voor het Land van Heusden en Altena.